Ne Aramıştınız ?

EPDM Membran Uygulaması

EPDM Membran serilmesinde genel olarak ait olduğu ülkenin Çatıcılar Derneği ’nin (Çatı der) belirtmiş oldukları talimatlar ve imalatçıların beyanları dikkate alınmalıdır.

LineFlex Epdm membran , ortam koşullarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren EPDM (Ethylen Propilen Dien Monomer) sentetik lastik örtüler su izolasyonu işlerinde tercih edilir.

Lineflex EPDM membran örtüler en az +5 oC serilir.

Yüzey yapıştırma işlemi sıcak bitümlerle(yersakızı) yapılmamalıdır.
Sadece LineFlex aksesuarları kullanılmalıdır.
Lineflex –EMT yapıştırıcısını Lineflex-T Temizleyici ile karıştırmayın veya inceltmeyin
Yapıştırıcı sürülecek yüzeylerin tamamı kuru, temiz ve kesinlikle yağdan arınmış olmalıdır.
Termik kaynak binileri en az 30 mm olmalıdır.
İç-dış köşeler, boru inişleri, anten bağlantıları için prefabrik parçalar,standart olmayan detaylar için Lineflex-Form kullanılır.
Makine ile sarılan rulolardaki ön gerilmelere dikkat edilmelidir. Rulolar açılır ve bir müddet rulodaki ön gerilmelerin giderilmesi için yerde serili olarak bekletilmelidir.

EPDM

Pürüzlü beton yüzeyler kaplanmasında Lineflex EPDM örtülerin altına geotekstil serilir. Pürüzlülük durumuna göre geotekstil kalınlığı değişmektedir.1. Geotekstil
2. LineFlex – EPDM Membranı
Kullanılan alanlarda Lineflex örtüler geotekstil ile korunmalıdır.200 gr/m2 Geotekstil 2.LineFlex –EPDM Membranı

Bina dilatasyonları aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi uygulanır.1. Yapıştırılmamış bölge
2. LineFlex-EPDM Membranları 3.Lineflex yapıştırıcı
2) NAKLİYE /DEPOLAMA /SERME

LineFlex –EPDM membranları malzemenin uğrayabileceği mekanik hasarlara karşı koruyucudur. Membranların ebatları ulaşım imkanlarına ve binaların statiğine uygun olmalıdır. Membranlar alt alta pozisyonda minimum 45 mm lik mesafeyle yapıştırılmalı ve bu birleşim esnasında TL (ThermoLine) kenar bandını ortalayacak şekilde sıcak hava üflenerek, homojen olarak termik kaynaklanmalıdır..1.Örnek olarak verilen DN 100 BORUSU 2.Termik Kaynakla Birleştirme Bandı 3.LineFlex yapıştırıcı
4. TL (ThermoLine)

3) BALASTLI SİSTEM

Öncelikle LineFlex epdm membran örtülerin serileceği yüzeyler(astarlar) kuru, temiz, düz (girintili ve çıkıntılı olmayan) ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Buna karşılık tümsekler ve buna benzer diğer pürüzler düzeltilmeli ve örtülerin serileceği yüzeyi doğru olarak serilmeye hazır hale getirilmelidir. LineFlex EPDM membran örtülerin önceden hazırlanmış serilme planına uygun olarak serilmeli ve düzeltilmelidir.

Örtülerin altına giren havanın yarattığı dalgalanma sayesinde büyük panel örtülerde rahatlıkla serilebilir. Epdm Membranların bini genişliği minimum 35 milimetre olmalıdır ve biniler homojen sıcak hava ile termik kaynak yapılmalıdır.

EPDM MEMBRAN SERİLME ŞEKLİ:


EPDM MEMBRAN Örtüler serilir serilmez (hızlı bir şekilde) DIN 1055 Rüzgar yükü kabul şartlarına uygun olarak üzeri balastla örtülür ( örneğin çakıl 16/32). Epdm membran örtü bini bölgeleri termik kaynak için boş bırakılır.
Termik kaynak bağlantıları hazır olan biniler homojen şekilde sıcak hava üfletilerek veya kaynak robotu yardımı ile kaynaklanırlar. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan görülür bir kaynak hatası olabileceğidir.1. LineFlex –EPDM Membranları 2.Membran üzerine serilen çakıl

4. EPDM MEMBRAN MEKANİK SABİTLEME

EPDM şeritler mekanik olarak trapez çatıya tespit edilir. EPDM MEMBRAN örtü ruloları şeritlerin üzerine serilir. Şeritler, DIN 1055 Rüzgar yükü kabulü bölümündeki taleplere uygun olarak belli aralarla mekanik sabitleme için kullanılan uygun malzemelerle trapez saca tespit edilir. Sabitleyiciler üretici spesifikasyonlarına uygun olarak imal edilirler.
Lineflex EPDM membranları kaynak yerindeki bini bölgelerinde mekanik olarak sabitlenmişlerdir. Bini eni minimum 30 milimetre olacak şekilde ortalarından sıcak hava verilerek kaynaklanır.

1. Alt yapıyı oluşturan trapez sac
2. Yüksek polimerden duman çıkışı
3. Görünür olarak gerçekleşen ısı yalıtımı
4. Lineflex EPDM Membran
5. Mekanik sabitleme
5) TAM YAPIŞTIRMA

Lineflex EPDM Membranın yapışacağı alt yüzey kesinlikle kuru, düz(yassı), temiz ve yağdan tam olarak arındırılmış olmalıdır. Eğer yüzeyde tümsekler veya pürüzler mevcutsa öncelikle yüzey düzgün hale getirilmelidir. Lineflex EPDM membran örtü ruloları kırışıksız bir şekilde serilir. Ön gerilmeler ve kırışıklar ortadan kalkınca tekrar yardımcı bir boru ile geri sarılır. Alt yüzeye epdm membran yapıştırıcısı sürülür. 5-20 dakika arası beklendikten sonra rulo tekrar açılarak beton yüzeye yapıştırılır. Yapıştırıcı miktarı beton yüzeyin %50 si kadardır.

Rüzgâr etkisiyle uçmanın gerçekleşebileceği koşullar göz önüne alınmalıdır.

Lineflex epdm membran örtü üzerinde termik kaynak uygulanacak bölgede( her iki tarafta da) en az 100 mm yapıştırıcının sürülmediği bölge kalmalıdır.

 

EPDM MEMBRAN UYGULAMA ŞEMASI :

 

1) Lineflex EPDM Membran
2) Yapışkanın sürülmediği bölge kenarlardan en az 100 mm mesafe bırakılan bölge
3) Dikey bölgede uygulanan yapıştırıcı

Lineflex EPDM Membranları öncelikle yapışacağı yüzeye sarılır ve kaynak bağlantıları sıcak hava üflenmek suretiyle birleştirilir. Terleme sıcaklığı ve hızının sabit kalmasına dikkat edilmelidir.
Dikkat: Sisteme hiçbir gerilim verilmemelidir.

6) BAHÇE ÇATILAR
Lineflex EPDM Membranları doğal şartlara uygundur. Yeşil örtülü bahçe çatıların uygulamasında da yine bu konuda belirlenmiş standartlara(DIN 4062) uyum sağlar.

7) EPDM MEMBRAN KAYNAK BAĞLANTILARI / ÖRTÜ / FORM PARÇALARI
Lineflex EPDM örtülerin kaynak bağlantıları en az 30 mm bini genişliğinde olmalıdır. Kaynağın uygulanacağı alan kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir kirlenme olduğunda kaynak bağlantısı denatüre alkolle veya suyla temizlenmelidir. Kesinlikle solvent veya benzeri temizleyici kullanılmaz.
Hazır olan kaynak kenarları sıcak hava üflenerek, otomatik kaynakla veya fön tutularak homojen şekilde kaynaklanır. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan bir kaçak olabileceğidir. İşlemin gerçekleşmesi için uygun olan basınç ve sıcaklık aralıkları silindirin uygun çalışma koşullarını belirler. Otomatik kaynak desteğiyle parçalar birleştirilir. T-binileri ve kaynak yerlerindeki uyumsuzluklar düzeltilir, uzunluklar kontrol edilir. Bunun amacı ise kaynakta kabarcıkların oluşumunu engellemektir. Şekle bakınız;1.Alt kısımda yer alan trapez sac

2.Buhar bacası
3. Isı yalıtımı
4. Yanmaya karşı dayanımı sağlayan materyal
5. Kaynak kenarlarıyla Lineflex EPDM Membranlar

KAYNAK SICAKLIKLARI VE HIZLARI

Alt alta gelen kaynak kenarları
-Sıcaklık 450°C    hızı yaklaşık olarak 4m/dakika Lineflex EPDM Membran üzerine gelen kaynak kenarı
- Sıcaklık 450°C    hızı yaklaşık olarak 3m/dakika
Kaynak sıcaklıkları/hızları dış kısımlar için materyal sıcaklıklarıyla uygun aralıkta olmalıdır; aksi takdirde yandan görünecek kaynak hataları gerçekleşebilir. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan bir kaçak olabileceğidir.1. Lineflex EPDM kaynak bandı
2.40mm eninde kaynak kenarı

8)İÇ-DIŞ KÖŞE ve ÇATI AYDINLATMA DETAYLARI

Öncelikle Manşetler ve hazır detay parçaları kullanılmalıdır.
Çatı aydınlatma kenarları Lineflex-Form ile kaplanır. İç ve dış köşeler hazır detay parçaları ile veya Lineflex-Form ile kaplanır.

Lineflex EPDM membran yapısal parçalar yerleştirilir ve kaynak kenarlarıyla ortasından sıcak hava üflenerek EPDM üst yüzeyine homojen olarak kaynaklanır veya Lineflex –EMT ile yapıştırılır. Oluşabilecek bir kaynak hatasına mutlaka dikkat edilmelidir. Detay kenarları mutlaka kauçuk bazlı mastik ile kapatılır.

9) EPDM MEMBRAN BORU DETAYLARI

Öncelikle boru manşetlerinin birleştirilmeleri gerekir. Alt tarafta yer alan kaynak kenarı tüm yüzey üzerine homojen olarak sıcak havayla kaynaklanır. Boru manşetlerinin üst kenarı paslanmamış bir boru kelepçesiyle veya yapıştırıcıyla sabitlenir.

BORU MANŞETLERİ OLMADAN UYGULAMALAR

Lineflex EPDM membran Manşetlerinin yaklaşık olarak 1/3 boyutlarındaki manşetler dönen kaynak kenarlarıyla birlikte kesilir ve çatı sızıntılarının üzerleri kaplanır. Buraya dikey pozisyonda bir kelepçe yerleştirilir. Manşetler yüzey bilezikleriyle ortadan sıcak hava geçirmek suretiyle kaynaklanırlar. Dikey pozisyonda olan bağlantı(parapet) tek tarafı yapışkan bantla yuvarlak köşelere yapıştırılır. Yaklaşık 30 mm enindeki gövdelere rahatlıkla yapıştırılabilir. Paslanmamış bir kelepçe üst parapet olarak yerleştirilir.Çapın yaklaşık olarak 1/3 detayıKaynak kenarıyla birleşmiş manşet1. Paslanmamış boru kelepçesi
2. Kaynak kenarıyla manşetin birleştiği yer
3. Tek tarafı kendiliğinden yapışkanlı membran
4.120 mm lik kaynak bandı

 

Ürün Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Whatsapp