Ne Aramıştınız ?

Sikasil WS 605 S

Sikasil WS 605 S, Sika tarafından geliştirilmiş çok yüksek kaliteye sahip, uv dayanımlı birçok yüzeye mükemmel yapışan, yüksek hareket sönümleme kapasitesine sahip, dayanıklı bir nötral-kürlenen silikon yalıtım malzemesidir. Sikasil  WS 605 S ISO 9001 / 14001 kalite standardına göre üretilmiştir.

Sikasil WS 605 S Ürün Avantajları

- ISO 11600 25 LM F & G, ASTM C 920 (sınıf 50), ASTM C 1248, TT-S00230C, TT-S001543A, DIN 18540, DIN 18545 (grup E) standartlarına uygundur
- Sıra dışı UV ve iklimlendirme direncine sahiptir
- Derz çevrelerinde iz yapmaz
- Cama, metale, kaplamalı metallere, plastiklere ve ahşaba çok iyi yapışır.
- EN 15651-1:2012, F EXT-INT CC 25LM, (F EXT-INT 25LM transparan için), EN 15651-2:2012, G CC 25LM göre CE işareti ile temin edilir, Kontrol Ünitesi 1119 tarafından sertifikalandırılmıştır

Sikasil WS 605 S Uygulama Alanları

Sikasil WS-605 S, zorlu hava şartlarına karşı dayanıklılık istenen yalıtım uygulamalarında kullanılabilir. Özellikle yapısal camlarda, giydirme cephelerde ve pencerelerde yalıtım malzemesi olarak uygundur. Sadece tecrübeli profesyoneller tarafından kullanılması uygundur. Gerçek yüzeyler kullanılarak ve gerçek şartlar uygulanarak test edilip yapışma ve malzeme uygunluğundan emin olunmalıdır. Sikasil WS 605 S Dünyada çok fazla coğrafyada kullanılan test edilen ve çok uzun yıllar dayanan bir ürün olduğundan güvenle kullanılabilir.


Sikasil WS 605 S Kürlenme Mekanizması

Sikasil® WS-605 S atmosferik nemle reaksiyona girerek kürlenir. Bu nedenle reaksiyon yüzeyde başlar ve yapıştırıcının merkezine doğru ilerler. Kürlenme hızı bağıl neme ve sıcaklığa bağlıdır (bkz. diyagram 1). Kürlenmeyi hızlandırmak için 50°C’nin üzerine ısıtmak önerilmez zira baloncuklanma oluşabilir. Düşük sıcaklıklarda havanın nem oranı düşer dolayısıyla kürlenme reaksiyonu daha yavaş ilerler.
 
Diyagram 1: 1-K-Sikasil ürünlerin kürlenme hızı
 
Kullanım Sınırları

Sika tarafından üretilen tüm Sikasil WS, FS, SG, IG, WT, AS ve diğer silikon ürünler birbirleriyle ve SikaGlaze IG ürünüyle uyumludur. Sikasil ve SikaGlaze ürünlerinin birbiriyle uyumuyla alakalı spesifik bilgiler için Sika Endüstri Teknik Servis’e danışınız. Diğer tüm ürünler Sikasil 605 S ile birlikte kullanılmadan önce Sika tarafından onaylanmalıdır. İki veya daha fazla ürünün beraber kullanıldığı durumlarda önce ilk uygulanan ürünün kürlenmesini bekleyin.   Ön gerilmeli poliakrilat ve polikarbonat malzemelerde Sikasil 605 S kullanmayın zira çevresel gerilim çatlakları oluşabilir.  Cam fitillerinin, destek çubuklarının ve diğer aksesuar malzemelerinin Sikasil® WS-605 S ile uyumluluğu önden test edilmelidir. 15mm’den daha derin derzlerden kaçınılmalıdır. Yukarıdaki bilgiler genel kullanım içindir. Özel uygulamalarınız için Sika Teknik Servis’e danışınız.   
 
Uygulama Metodu

Yüzey Hazırlığı Yapışma alanı temiz, kuru, yağdan, kirden ve pasta arınmış olmalıdır. 
Özel uygulamalar için Sika Teknik Servis’e danışınız.
 
Uygulama

Uygun malzeme ve yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra Sikasil 605 S uygulaması yapılır. Yapı tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacağından birleşim yerleri düzgün bir şekilde boyutlandırılmalıdır. Optimum performans elde edilmesi için, birleşim yeri genişliği yalıtım malzemesinin hareket sönümleme kabiliyeti göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Minimum derz derinliğinin 6 mm olmasına ve genişlik / derinlik oranının 2:1 olmasına dikkat edilmelidir. Dolgu yaparken, kapalı hücrede yalıtım malzemesi ile uyumlu köpük destek çubukları kullanılması (yüksek dayanıklılığa sahip polietilen köpük çubuklar gibi) tavsiye edilir. Eğer birleşim yerleri destek kullanmak için çok yüzeysel kalıyorsa, polietilen bant kullanılması tavsiye edilir. Bu şekilde birleşim yeri hareket edebilir ve silikon serbestçe esneyebilir. Daha fazla bilgi için Sika Teknik Servis’e danışınız.
 
Yüzey düzeltme ve sonlama

Yüzey düzeltme ve sonlama işleri dolgu malzemesinin veya yapıştırıcının kabuk bağlama süresi içinde tamamlanmalıdır.  Sikasil® WS-605 S‘nin yapışma yüzeyini iyi ıslatabilmesi için yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra yüzeyi düzeltirken  birleşim yerinin yanlarına doğru  bastırın. 
 
Temizlik

Kürlenmemiş Sikasil 605 S ekipmanlardan ve aletlerden Sika® Remover- 208 veya uygun başka bir solventle temizlenebilir. Kürlenmesi halinde sadece mekanik bir işlemle temizlenebilir.  Eller ve ürüne temas eden deri hemen Sika® Handclean ile veya uygun endüstriyel başka bir ürünle ve suyla temizlenmelidir. Kesinlikle solvent kullanmayın!
 
Boyanabilirlik 

Sikasil 605 S boyanamaz.   
 
İstek üzerine aşağıdaki yayınların kopyaları temin edilebilir: 

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 
Ambalaj Bilgisi

Kartuş 300 ml. Sosis 600 ml. Kova 26 kg. Varil 280 kg.
 
Temel Ürün Bilgisi

Bu dokümanda belirtilen tüm teknik veriler laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır. Aktüeldeki kullanımlarda ölçülen değerler kontrol edilemeyen ortam şartlarından dolayı değişkenlik gösterebilir.
 
Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

Taşıma, elleçleme, depolama ve kimyasalların imha edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve öneriler için; fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgilerini içeren Malzeme Güvenlik Bilgi Formları incelenmelidir.
 
Yasal Bilgiler

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika´nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika´nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika´ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Ürün hakkında bilgi almak ve fiyat teklifi talep etmek için hemen incelediğiniz web sitemizde yer alan numaralarımızı arayabilirsiniz.

Ürün Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Ürün Küçük Resmi
Whatsapp